English

Collected data

Each time you visit the site "ciupa.ga", any subdomain or in any other way send a HTTP request there, the web server software will store information about this event in the system logs. The following data is saved:

Due to the simplicity of service provided, this site does not need and therefore does not use cookies. No analytics, or advertisements displaying service has been installed.

Purpose of collecting data

All the stored data will be used solely for the following purposes:

Once there is no further need to process the logs for said purposes, they are deleted and no longer stored. I agree to delete any logs that are at least one year long.

Additional informations

Currently, this website is hosted on a server located in the Netherlands and operated by Scaleway.

Polski

Zbierane dane

Za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę "ciupa.ga", dowolną jej poddomenę bądź w inny sposób wysyłasz zapytania do obsługującego ją serwera, oprogramowanie znajdujące się na nim zapisuje informacje na ten temat w dzienniku systemowym. Nastepujące dane są zapisywane:

Ze względu na prostotę serwisu, ciasteczka nie są stosowane na tej stronie. Dodatkowo, żadne usługi związane ze statystykami oraz reklamami nie zostały wdrożone.

Uzasadnienie zbierania danych

Wszystkie dane zbierane sa wyłącznie w celu:

Jeżeli nie ma już potrzeby trzymania części danych do wyżej wymienionych celów, dane te zostaną usunięte i nie będą przetwarzane. Administrator zobowiązuje się usuwać dane po roku od ich zebrania.

Inne informacje

Serwer ten jest obsługiwany przez firmę Scaleway/Online.net i znajduje się fizycznie w serwerowni w Holandii.